3. SOCIOLOGINIAI KORUPCIJOS TYRIMAI

Dauguma tarptautinių verslo organizacijų, spręsdamos dėl verslo plėtros bei investavimo krypčių, dažnai atlieka valstybių verslo aplinkos analizes, kurių metu korupcijos faktorius yra išskiriamas kaip vienas iš svarbių verslo sąlygas paveikiančių veiksnių. Todėl pasaulyje yra atliekama daug įvairių sociologinių ir mokslinių tyrimų, kurie matuoja korupcijos lygį ar jos paplitimą valstybėje, jos poveikį visuomenei ir verslui, vertina viešajame ir privačiame sektoriuose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, šių priemonių veiksmingumą ir atsiperkamumą.

Iš reikšmingesnių tyrimų [35] paminėtini:

1)  „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indeksas[36];
2)  „TRACE Matrix“ (korupcijos grėsmės vertinimo indeksas)[37];
3)  Eurobarometro sociologinis tyrimas „Verslo požiūris į korupciją“[38];
4)  „Control Risk“ tyrimas „Verslo požiūris į korupciją 2015–2016 m.“[39];
5)  Tikroji atitikties kaina 2011 ir 2017 (angl. The true cost of compliance)[40];
6)  Lietuvos korupcijos žemėlapis [41];
7)  Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso (LIPI) tyrimas ; „Transparency International“ [42] Privataus sektoriaus skaidrumas[43];
8)  Ekonominės laisvės indeksas[44];
9)  „Doing business“ tyrimas[45];
10) Verslo antikorupcinė interneto svetainė[46].

Minėti tyrimai plačiau aprašomi šio Vadovo 4 priede.

 


[35] Informaciją apie sociologinius tyrimus savo tinklalapyje apibendrina ir skelbia STT: http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/

[36] Plačiau su tyrimo rezultatais galima susipažinti interneto svetainėje: https://www.transparency.org/cpi2015;  https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

[37] 2001 m. įsteigtos asociacijos tikslas – padėti įmonėms, visų pirma didelėms tarptautinėms korporacijoms laikytis antikorupcinių standartų (1977 m. JAV Korumpuotos veiklos užsienyje įstatymo (angl. Foreign Corrupt Practices Act) ir EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose) ir priversti jų laikytis savo komercinius tarpininkus.

[38] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: Prieiga internete:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2084

[39] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje:  http://rai-see.org/wp-content/uploads/2016/01/corruption-survey-2016.pdf 

[40] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje:

. http://dynamic.globalscape.com/files/Whitepaper-The-True-Cost-of-Compliance-with-Data-Protection-Regulations.pdf 

[41] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje:

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/10/korupcijoszemelapis20141.pdf

[42] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.investorsforum.lt/lt/publikacijos

[43] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.skaidrumas.lt/imones

[44] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.heritage.org/index/country/lithuania

[45] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.doingbusiness.org/rankings

[46] Interneto svetainė: http://www.business-anti-corruption.org/