3. SOCIOLOGINIAI KORUPCIJOS TYRIMAI

 

Dauguma tarptautinių verslo organizacijų, spręsdamos dėl verslo plėtros bei investavimo krypčių, dažnai atlieka atskirų valstybių verslo aplinkos analizes, kurių metu korupcijos faktorius yra išskiriamas kaip vienas iš svarbių verslo sąlygas paveikiančių veiksnių. Todėl pasaulyje yra atliekama daug įvairių sociologinių ir mokslinių tyrimų, kurie matuoja korupcijos lygį ar jos paplitimą valstybėje, jos poveikį visuomenei ir verslui, vertina viešajame ir privačiame sektoriuose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, šių priemonių veiksmingumą ir atsiperkamumą.

 

Iš reikšmingesnių tyrimų[33] paminėtini:

  1. Transparency International „Korupcijos suvokimo indeksas“[34];
  2. TRACE Matrix (korupcijos grėsmės vertinimo indeksas)[35];
  3. Eurobarometro sociologinis tyrimas „Verslo požiūris į korupciją“[36];
  4. Control Risk tyrimas „Verslo požiūris į korupciją 2015–2016 m.“[37];
  5. Tikroji atitikties kaina 2011 (anglų kalba. The true cost of compliance)[38];
  6. Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014[39];
  7. Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso (LIPI) tyrimas[40];
  8. Ekonominės laisvės indeksas[41];
  9. „Doing business“ tyrimas[42];
  10. Verslo antikorupcinė Interneto svetainė [43].

 

Minėti tyrimai plačiau aprašomi šio Vadovo priede Nr. 4.[33] Informaciją apie sociologinius tyrimus savo tinklapyje apibendrina ir skelbia STT: http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/ 
[34] Plačiau su tyrimo rezultatais galima susipažinti Interneto svetainėje: https://www.transparency.org/cpi2015 
[35] 2001 m. įsteigtos asociacijos tikslas – padėti įmonėms, visų pirma didelėms tarptautinėms korporacijoms laikytis antikorupcinių standartų (1977 m. JAV Korumpuotos veiklos užsienyje įstatymo (angl. Foreign Corrupt Practices Act) ir EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose) ir priversti jų laikytis savo komercinius tarpininkus.
[36] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2084 
[37] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: https://www.controlrisks.com/webcasts/studio/2015-GENERAL/corruption-report/corruption-survey-2015.pdf 
[38] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje:

http://www.tripwire.com/tripwire/assets/File/ponemon/True_Cost_of_Compliance_Report.pdf 
[39] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje:

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/10/korupcijoszemelapis20141.pdf 
[40] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.investorsforum.lt/lt/publikacijos 
[41] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.heritage.org/index/country/lithuania 
[42] Tyrimo rezultatus galima rasti interneto svetainėje: http://www.doingbusiness.org/rankings
[43] Interneto svetainė: http://www.business-anti-corruption.org/