6.15. Antikorupcinės veiklos organizavimas

 

Antikorupcinė veikla turėtų būti organizuojama atsižvelgiant į organizacijos dydį, veiklos sritį bei regioną, tikėtiną su korupcija susijusių rizikų mastą, organizacijos struktūrą, atsakomybių pasiskirstymą, jos siekius bei kitus ypatumus.

Paprastai plačiausia antikorupcijos programa įdiegiama stambiose įmonėse, tuo tarpu mažesnėse įmonėse gali būti taikomos paprastesnės, tačiau dėmesį kovai su korupcija užtikrinančios, priemonės.

Tais atvejais, kai kuriant antikorupcijos programą pasitelkiama pagalba iš išorės, labai svarbu, kad įmonės darbuotojai taip pat aktyviai įsitrauktų, įgytų reikalingų žinių bei suvoktų priemonių svarbą bei atsakomybę.

Priklausomai nuo organizacijos dydžio, antikorupcijos programai kuruoti gali būti paskirtas asmuo ar padalinys. Svarbu, kad toks asmuo ar padalinys nebūtų priklausomas nuo verslo padalinių bei būtų pavaldus ir atskaitingas tiesiogiai organizacijos vadovybei. Paskirtas asmuo ar padalinys turėtų būti atsakingas už antikorupcijos programos rengimą ir įdiegimą, sklaidą, nuolatinę programos priežiūrą ir tobulinimą.

 

Antikorupcijos programos projektas turėtų būti pristatytas įvairiems organizacijos padaliniams, plačiai išdiskutuotas, įsiklausant į darbuotojų komentarus, pastabas bei pasiūlymus apie tai, kokios priemonės galėtų būti veiksmingiausios konkrečios organizacijos atveju.

Be to, reikėtų pasitelkti teisės padalinio, vidaus audito padalinio žinias ir patirtį, kad būtų įvertinta kuo daugiau organizacijai būdingų rizikų ir pritaikyta efektyvių priemonių.

Taip pat svarbu aptarti ir jau pasitaikiusias su korupcija, papirkimu, nesąžiningu veikimu susijusias situacijas, įvertinti, kaip būtų galima užkirsti kelią tokioms situacijoms bei kokių priemonių turėtų būti imamasi, jei analogiška problema pasikartotų.

Informaciją apie diegiamą antikorupcijos programą, jos progresą, taikomas priemones organizacija gali skleisti vidiniame intraneto puslapyje, gali naudoti dalomąją medžiagą, elektroninio pašto žinutes, darbuotojų mokymams skirtas priemones ir programas.

Rengiantis antikorupcijos programos diegimui, galėtų būti vertinga susitikti su kitų organizacijų, kurios jau yra įsidiegusios tokias programas, atstovais. Įsiklausyti į jų patirtį, sužinoti, kokios priemonės buvo itin sėkmingos bei davė gerų rezultatų, kokios situacijos buvo sudėtingiausios bei kaip pavyko jas išspręsti.

Taip pat galima pasinaudoti nevyriausybinių organizacijų teikiama informacija, tyrimais, analizėmis, rekomenduojamomis priemonėmis.