6.2. Organizacijos antikorupcinė politika

Antikorupcinė politika – organizacijos antikorupcinė vizitinė kortelė ir (ar) vieša antikorupcinė deklaracija, kurioje:

• įvardijamas organizacijos įsipareigojimas laikytis jos veiklą reglamentuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų, jose nustatytų veiklos standartų, taip pat verslo etikos normų bei šio Vadovo 5 skyriuje išvardytų skaidraus verslo principų;
• apibrėžiami organizacijos netoleruojami veiksmai (korupcija, kyšininkavimas, neleistinos dovanos, interesų konfliktas, neskaidri parama ir pan.);
• trumpai išvardijamos organizacijoje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrią organizacijos veiklą;
• nurodomi pagrindiniai lūkesčiai kovos su korupcija srityje jos darbuotojams, vadovams, oficialiems atstovams, partneriams, klientams ir viešajam sektoriui [76].
Kadangi antikorupcinė politika yra adresuojama tiek organizacijos darbuotojams, tiek plačiajai visuomenei, o joje nurodomos organizacijos puoselėjamos vertybės, siūlytina ją skelbti viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje) matomoje vietoje šalia organizacijos misijos, vizijos ir tikslų.


Pažymėtina, kad antikorupcinė politika – bene svarbiausias organizacijos antikorupcijos diegimo dokumentas, kuris parodo aiškią organizacijos poziciją ir iš anksto informuoja visus potencialius organizacijos partnerius bei klientus, kad organizacija netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, formuoja pozityvų organizacijos įvaizdį.[76] Antikorupcines politikas yra parengusios ir kai kurios Lietuvoje veikiančios privačios organizacijos. Prieiga internete: https://www.telia.lt/tvarus-verslas/principai-kuriu-laikomes/skaidrumas-ir-antikorupcija; https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/bendroveskorupcijosprevencijospolitika;

http://www.teva.lt/Social/Documents/Translation%20FCPA%20-%20Lithuania.pdf;

http://www.rokvelas.lt/lt/vertybes/korup;

http://www.le.lt/files/74/3/9_0/Nulin%C4%97s%20tolerancijos%20korupcijai%20politika.pdf.