6.2. Organizacijos antikorupcinė politika

 

Antikorupcinė politika – tai organizacijos „antikorupcinė vizitinė kortelė“ / „vieša antikorupcinė deklaracija“, kurioje:

  • įvardijamas organizacijos įsipareigojimas laikytis jos veiklą reglamentuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų, jose nustatytų veiklos standartų, taip pat verslo etikos normų bei šio Vadovo 5 punkte išvardytų skaidraus verslo principų;
  • apibrėžiami organizacijos netoleruojami veiksmai (korupcija, kyšininkavimas, neleistinos dovanos, interesų konfliktas, neskaidri parama ir pan.);
  • trumpai išvardijamos organizacijoje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrią organizacijos veiklą;
  • nurodomi pagrindiniai lūkesčiai kovos su korupcija srityje jos darbuotojams, vadovams, oficialiems atstovams, partneriams, klientams ir viešajam sektoriui[70].

 

Kadangi antikorupcinė politika yra adresuojama tiek organizacijos darbuotojams, tiek plačiajai visuomenei, o joje nurodomos organizacijos puoselėjamos vertybės, siūlytina ją skelbti viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje) matomoje vietoje šalia organizacijos misijos, vizijos ir tikslų.

Pažymėtina, kad antikorupcinė politika tai bene svarbiausias organizacijos antikorupcijos diegimo dokumentas, kuris parodo aiškią organizacijos poziciją ir iš anksto informuoja visus potencialius organizacijos partnerius bei klientus, kad organizacija netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, formuoja pozityvų organizacijos įvaizdį.[70] Antikorupcines politikas yra parengusios ir kai kurios Lietuvoje veikiančios privačios organizacijos, pavyzdžiui:

https://www.teo.lt/node/10629 

https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/bendrovesantikorupcijospolitika/abambergridantikorupcijospolitika 

http://www.teva.lt/Social/Documents/Translation%20FCPA%20-%20Lithuania.pdf 

http://www.rokvelas.lt/lt/vertybes/korup 

http://www.le.lt/files/74/3/9_0/Nulin%C4%97s%20tolerancijos%20korupcijai%20politika.pdf