6.4. Dirbančių darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui tyrimas

Nustačius verslo veikloje galinčius pasireikšti korupcijos rizikos veiksnius, taip pat svarbu yra nustatyti bendrą organizacijos darbuotojų požiūrį į korupciją – kiek plačiai paplitęs šis reiškinys ir koks yra darbuotojų santykis su tokio pobūdžio apraiškomis[83]. Tam tikslui gali būti pasitelkiama anoniminė darbuotojų apklausa.

Kiekviena organizacija pati gali nustatyti, kokie klausimai jai yra aktualiausi, kokią informaciją ji tikisi gauti ir kokiems tikslams panaudoti.

Paprastai, svarbu yra įvertinti bent jau du aspektus:

1.       Korupcijos reiškinio paplitimą organizacijoje.

2.      Korupcijos, kyšininkavimo toleravimą organizacijoje.

 

Išvardytus aspektus atspindintys klausimai gali būti pateikti platesnėje – daugiau klausimų turinčioje anketoje arba galima konkrečiai paklausti tik kelių konkrečių klausimų (kaip nurodyta Vadovo 6 priede).

Rengiant apklausos anketą svarbu, kad respondentai suvoktų, ko iš jų tikimasi, todėl svarbu paaiškinti korupcijos, kyšininkavimo ir korupcijos prevencijos sąvokas:

·           korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos;

·           kyšis – neteisėtai gautas nepagrįstas atlygis, neteisėta turtinė nauda;

·           korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiant gauti tikrą padėtį atspindinčius atsakymus, būtina užtikrinti visišką anketos anonimiškumą ir apie tai pažymėti pačioje anketoje.

Atlikus verslo aplinkos analizę ir darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą, gali būti sudaroma antikorupcinė programa, kurioje numatomos konkrečios korupcijos prevencijos priemonės (jų taikymo atvejai) ir už atskirų priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys.

 


[83] Prieiga internete: http://www.stt.lt/documents/soc_tyrimai/Korupcijos_tolerancija.pdf.