6.5. Priimamų į darbą darbuotojų sąžiningumo ir lojalumo vertinimas

Kiekvienas darbdavys yra suinteresuotas, kad jo darbuotojai būtų ne tik geri savo srities specialistai, bet kartu būtų sąžiningi ir lojalūs savo organizacijai.

Kaip jau buvo minėta, korupcinis elgesys neįmanomas be žmogaus valios ir jo kryptingų veiksmų, todėl siekiant minimizuoti darbuotojų piktnaudžiavimo ir potencialios korupcijos grėsmės organizacijoje riziką, būtina labai kruopščiai ir atsakingai vykdyti darbuotojų atranką, kurios metu būtų patikrinamos ne vien tik pretendento kompetencijos, žinios ir profesiniai gebėjimai, tačiau ir asmeninės savybės.

Absoliuti dauguma darbdavių, vykdydami atrankas, detaliai nagrinėja kandidatų biografijas bei rekomendacijas, o siekdami patikrinti pretendento pateiktus duomenis, neretai skambina telefonu buvusiems jo darbdaviams, kad surinktų kuo patikimesnę, asmenį charakterizuojančią informaciją.

Čia tikslinga pažymėti, kad tokiu būdu renkant informaciją galima sulaukti ir priešingo rezultato, antai buvę ir (ar) esami darbdaviai: 1) kartais nenori sumažinti darbuotojų galimybės susirasti naują darbą, todėl stengiasi teigiamai apie juos atsiliepti; 2) gali tyčia pateikti tikrovės neatitinkančią arba klaidinančią informaciją, jei žino, jog darbuotojas pageidauja įsidarbinti pas konkurentus ir nenori jo prarasti arba atvirkščiai – nori atsikratyti nekompetentingo ar nesąžiningo darbuotojo.

Kad rekomendacijų tikrinimas būtų rezultatyvesnis, siūlytina rekomenduojančius kandidatą asmenis laikyti tik šaltiniu, iš kurio galima gauti žinių apie kitus asmenis, kurie gali pateikti objektyvesnius duomenis apie pretendentą.

Be to, siekiant susidaryti patikimesnį vaizdą apie kandidatą, rekomenduotina susisiekti su bent dviem vadovais, dviem kolegomis ir dviem pavaldiniais iš ankstesnės jo darbovietės.

Visgi patikimesne atrankos priemone laikytini psichologiniai testai, kurie leidžia nesunkiai nuspėti kandidato polinkį į nesąžiningą elgesį ir kitus nepageidaujamą rezultatą duodančius veiksnius (pavyzdžiui, Personalo atrankos metodika BRASS (angl. Behavior Risk Assessment System, liet. Elgesio rizikos vertinimo sistema), tačiau tam tikslui reikia turėti kvalifikuotą personalo specialistą ir (ar) psichologą, kuris gebėtų vertinti tokio pobūdžio testus, arba samdyti atitinkamas atrankos įmones, todėl šią priemonę rekomenduojama naudoti atrenkant darbuotojus į atsakingesnes ir korupcijos požiūriu rizikingesnes pozicijas (pavyzdžiui: vadybininko, atsakingo už pirkimus; vyr. buhalterio; padalinio vadovo; asmens atsakingo už organizacijos turtą ir pan.).