6.6. Darbuotojų antikorupcinis švietimas

 

Korupcijos prevencijos priemonių įdiegimą turi lydėti gerai suplanuota darbuotojų mokymo programa. Antikorupcijos mokymai turi būti skirti visiems organizacijos darbuotojams, tačiau jų turinys gali skirtis, atsižvelgiant į padalinių ar tam tikrų pareigybių specifiką bei riziką, su kuria susiduriama jų veikloje. Mokymo programos turinys ir apimtis taip pat gali skirtis priklausomai nuo organizacijos dydžio, veiklos pobūdžio, korupcijos rizikos lygio.

Mokymai turi apimti visas antikorupcijos priemones ir turi atskleisti, ką kiekvienas reikalavimas reiškia darbuotojo kasdienėje veikloje. Labai naudinga pateikti konkrečių pavyzdžių, su kuriais organizacija yra susidūrusi, žiniasklaidoje paviešintų atvejų, teismų sprendimų. Taip pat yra prasminga mokymams naudoti dilemas, kuriose aptariamos nevienareikšmės situacijos, skatinančios darbuotojus diskutuoti, ieškoti visiems priimtinų sprendimų. Tai formuoja aukštą organizacijos kultūrą, bendrą supratimą ir prisideda prie aukštų etikos standartų taikymo organizacijoje.

Antikorupciniai mokymai turi būti pritaikyti konkrečioms darbuotojų grupėms ir gali vykti susitikimų, seminarų ar elektroninių mokymų forma arba įvairiai derinant šiuos būdus priklausomai nuo kiekvienos grupės poreikių. Antikorupcinius mokymus taip pat galima įtraukti į kitų periodiškai vykdomų mokymų programas.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tų darbuotojų mokymams, kurie susiduria su didesne korupcijos rizika – veikia aukštos korupcijos rizikos šalyse ar sektoriuose, taip pat kuriems keliami reikalavimai pasiekti aukštus finansinius rezultatus. Šiems darbuotojams turi būti organizuojami seminarai, praktinių situacijų aptarimai, pasitelkiami pranešėjai iš organizacijos vidaus ir iš išorės. Paprastai aukštos rizikos pareigybėms nepakanka vien elektroninių mokymų, jiems reikėtų organizuoti labiau individualizuotus gyvus mokymus. Pabaigus mokymus gali būti tikslinga patikrinti darbuotojų žinias testais ar egzaminais.

 

Organizacijos turėtų fiksuoti, kada ir kokius antikorupcinius mokymus surengė, kas juose dalyvavo, koks buvo mokymų turinys. Tolesni mokymai turėtų būti rengiami, jeigu pasikeičia teisės aktų reikalavimai, įvyksta organizacijos organizacinės struktūros pokyčiai, darbuotojai pereina į kitas pareigas, organizacija pradeda veiklą naujose rinkose, šalyse, pradedami parduoti nauji produktai ir paslaugos.

Antikorupciniai mokymai neturėtų būti tik vienkartinio pobūdžio, jie turi tęstis nuolat. Kaip dažnai reikėtų organizuoti darbuotojų mokymus, priklauso nuo konkrečios verslo organizacijos, jos padalinio ar pareigybės korupcijos rizikos. Paprastai antikorupciniai mokymai yra kartojami kas antri metai. Mokymai turėtų būti privalomi kiekvienam darbuotojui.

Jei korupcijos rizikos vertinimo metu nustatyta, kad tam tikra rizika yra susijusi su verslo organizacijos agentais, konsultantais, tiekėjais ir verslo partneriais, jie taip pat turėtų būti mokomi. Tai ypač aktualu, jei tokie asmenys veikia aukštos korupcijos rizikos šalyse ar veikdami organizacijos vardu bendrauja su valdžios atstovais, pavyzdžiui, gaunant leidimus ar suderinimus.

Kaip geri antikorupcinių mokymų pavyzdžiai galėtų būti laikomi Lenkijos centrinio antikorupcijos biuro parengti ir internete paskelbti antikorupciniai mokymai[84], kurie susideda iš trijų blokų: korupcija viešajame sektoriuje, korupcija privačiame sektoriuje ir socialinės korupcijos pasekmės. Kiekvienas norintysis gali užsiregistruoti ir tiesiogiai internete (angl. on-line) dalyvauti antikorupciniuose mokymuose pagal pasirinktą temą, išlaikyti testą ir sėkmės atveju atsispausdinti mokymų baigimo sertifikatą.[84] Central Anti-Corruption Bureau’s training platform. Prieiga internete: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ .