NAUDINGOS NUORODOS

 

Nr. Tinklalapio adresas Tinklalapio esmė
Programos, straipsniai, publikacijos, ataskaitos apie korupciją, jos prevenciją.
 1.   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681   Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa
 2. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13fd20601e6e11e586708c6593c243ce/MKQLUxNlbT  Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas
 3.   http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx   Šalių nacionaliniai antikorupcijos įstatymai, antikorupcinė politika ir praktika.
 4.   http://www.advokatura.lt/lt/teisine-informacija/kodeksai-istatymai.html   Lietuvos advokatūros aktualijos, teisinė informacija.
 5.   https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/388894/UKantiCorruptionPlan.pdf   Didžiosios Britanijos antikorupcinės programos planas.
 6.   http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/six-strategies-fight-corruption   Straipsnis, kuriame aprašomos šešios kovos su korupcija strategijos.
 7.   http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-opinions.34276   Pasiūlymai kaip kovoti su korupcija Europos Sąjungoje.
 8.   http://www.independent.co.uk/news/world/europe/corrupt-european-countries-costing-eu-nearly-800bn-a-year-says-study-a6944436.html   Straipsnis apie tai, kaip korupcija Europos šalims kainuoja 800bn svarų sterlingų.
 9.   http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm   Europos Komisijos 2014 m. kovos su korupcija ataskaita.
 10.   http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_lithuania_chapter_lt.pdf   Europos Komisijos 2014 m. kovos su korupcija ataskaitos priedas „Lietuva".
 11.   http://www.transparency.org/news/feature/finding_the_right_measurement_for_corruption   Straipsnis apie įrankius padedančius išmatuoti korupciją. 
 12.   http://www.bbc.com/news/business-35977883   Straipsnis apie „Panama Papers“.
 13.   http://www.transparency.org/news/feature/3_steps_to_stop_secret_companies   Trys rekomendacijos kaip skaidrinti viešąsias lėšas.
 14.   http://www.visionofhumanity.org/#/page/news/1300   Straipsnis apie ryšį tarp konfliktų ir korupcijos.
 15.  https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html   Tarpvyriausybinės prevencijos darbo grupės susirinkimo ataskaita.
 16.   https://www.ted.com/playlists/148/depths_of_corruption   Įvairūs specialistų pasisakymai apie korupciją.
 17.   

http://ftp.iza.org/dp2315.pdf 

http://link.springer.com/journal/11127 

http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2007-9/version_1 

Korupcija ir šešėlinė ekonomika. 
Informacija apie demokratijos ir korupcijos indeksus, Seimo narius, savivaldybių tarybų narius  
 18.  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016  Pateikiama informacija žemėlapyje apie viso pasaulio šalių demokratijos indeksus.
 19.  https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/lithuania  Lietuvos demokratijos taškai.
 20.  http://www.skaidrumolinija.lt  „Transparency International“ Lietuvos skyriaus tinklalapis, kuriame galima rasti informaciją apie korupcinius nusikaltimus visoje Lietuvoje.
 21.  http://jurgiokepure.lt/2015-2019/vilniaus-miesto  Pateikiamas savivaldybių skaidrumo vertinimas ir aktuali informacija apie savivaldybių tarybų narius.
 22.  http://manoseimas.lt  Informacija apie Seimo narių balsavimą, aktyvumą diskusijose, projektų teikimo sėkmę.
 23.  http://atvirasteismas.lt  Informacija apie Lietuvos teismų veiklą.
 24.  http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1973/surveyKy/2084  Visuomenės nuomonės duomenys apie Europos Komisijos darbą.
 24.  http://www.heritage.org/index/ranking  Pateikiamas ekonominės laisvės indeksas viso pasaulio šalyse.
 26.  http://www.heritage.org/index/explore  Tarifų kursas pasaulio šalyse.
 27.  http://www.transparency.org/research/cpi/overview  Korupcijos indeksas 1995–2015 metais.
 28.  http://www.transparency.org/research/gcb/overview  Pasaulinis korupcijos barometras 2003–2013 metais.
 29.  http://www.u4.no  Informacija apie korupciją.
Tinklalapiai, kuriuose galima pranešti apie korupciją, nelegalią prekybą  
 30.  https://golearn.unodc.org/olat/dmz/goLEARN%20-by%20UNODC  Sistema kovai su narkotikais, nusikaltimu ir visų formų terorizmu.
 31.  http://bribespot.com/en/  Tai anoniminės tarnybos tinklalapis, kuriame pranešama ir teikiama ataskaita apie kyšius.
 32.  http://www.beseselio.lt/seselio-zemelapis  Pateikiama informacija apie nelegalią prekybą, taip pat suteikiama galimybė apie ją pranešti.
Antikorupcijos mokyklos  
 33.  https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl  Antikorupcinio mokymo platforma tiesiogiai (online).
 34.  http://transparencyschool.org  Antikorupcinio mokymo mokykla.
Informacija apie mokesčius, viešuosius pirkimus  
 35.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1323096937715802&set=pcb.1323099481048881&type=3&theater  Informacija kaip buvo išleisti piliečių mokesčiai 2014–2015 metais.
 36.  http://www.freedata.lt/vpt/  Pateikiama viešųjų pirkimų informacija, kurią perkančiosios organizacijos (PO) pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) ir paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
 37.  http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109  Informacija apie pirkimo sutartis.
 38.  http://www.vmi.lt/cms/juridinio-asmens-sumoketa-mokesciu-suma  Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapio informacija apie juridinio asmens sumokėtą mokesčių sumą.
Gerosios patirties dokumentai, rekomendacijos  
 39.  https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2006  Valstybės kontrolės 2009 m. gruodžio 23 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P2-20-13-24 „Valstybės įmonių valdymas“.
 40.  http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2615021e.pdf?expires=1464293837&id=id&accname=guest&checksum=DF1E08DF261420BEE60A60276798FD8C  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2015 m. principai bendrovių valdymui.
 41. 

http://www.oecd.org/daf/ca/soemarket.htm; 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2015 m. gairės valstybės įmonių valdymui.
 42.  https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/Handbook.pdf  Praktinių antikorupcinių priemonių vadovas prokurorams ir tyrėjams.
43.

https://www.transparency.org/_view/publication/8077 

Dešimt kovos su korupcija principų valstybės valdomoms įmonėms.
44. https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/anti-corruption-guide.pdf  Belgijos vadovas užsienyje dirbančiam verslui.