DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI NUSTATYMO ANKETA

 

1.       Ar manote, kad organizacijoje yra paplitusi situacija, kuomet personalui norima papildomai atsilyginti? *

a.      Taip;

b.      Ne;

c.      Negaliu atsakyti (nežinau).

 

 

2.      Ar yra buvę situacijų, kuomet Jums buvo siūlomas kyšis? **

a.      Taip;

b.      Ne.

 

 

3.      Jei atsakymas yra taip:

4.      Ar pranešėte vadovybei (ar teisėsaugos institucijoms) apie Jums siūlomą kyšį?

a.      Taip;

b.      Ne.

 

 

5.     Jei atsakymas ne:

6.      Ar praneštumėte vadovybei (ar teisėsaugos institucijoms) apie korupcijos atvejus?

a.      Taip;

b.      Ne;

c.      Negaliu atsakyti (nežinau).

 

 

* 1 klausimas gali būti skirtas ne tik darbuotojams, bet ir verslo partneriams, klientams ir jis atspindi korupcijos paplitimą tiriamoje organizacijoje.

 

** 2 klausimas atspindi įstaigos darbuotojų patirtį, kuomet jiems yra bandoma neteisėtai atsilyginti.

 

Anketoje 3 ir 4 klausimai atspindi darbuotojų toleranciją korupcijai. Sudėję bendrą respondentų į 3 ir 4 klausimą atsakiusių „NE“ skaičių ir įvertinę, kiek procentų jis sudaro bendrame apklaustų respondentų skaičiuje, gautume procentinį balą, atspindintį toleranciją korupcijai organizacijoje.

 

Pavyzdžiui, iš viso gauta 200 užpildytų anketų, jose į 3 klausimą „NE” atsakė 22, į 4 klausimą – 28 darbuotojai. Iš viso 50 respondentų, nepranešdami apie korupciją, toleruoja šį reiškinį ir tai sudaro 25 proc. visų apklaustųjų ir tuo pačiu 25 balus 100 balų vertinimo sistemoje, kurioje kuo aukštesnis balas, tuo didesnė yra tolerancija korupcijai.

_________________