LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VAIDMUO RIBOJANT PAPIRKINĖJIMĄ UŽSIENYJE