6. PRIEMONĖS SKAIDRUMUI VERSLE UŽTIKRINTI IR JŲ TAIKYMAS

Egzistuoja trys pagrindinės problemos, dėl kurių atsiranda korupcija, tai – nesąžiningi žmonės, teisinio reguliavimo spragos ir netinkami procesai. Todėl tiek analizuojant esamą situaciją, tiek numatant antikorupcines priemones, siūlytina jas grupuoti, pagal kurią iš korupcijos problemų veiksime.

 

 

Pagrindiniai principai, kuriais turėtų vadovautis verslas, siekiantis sukurti antikorupcinę (korupcijai nepalankią) aplinką, tai:

  1. Viešumas ir atvirumas;
  2. Skaidrumas ir aiškumas procedūrose;
  3. Sąžiningumas;
  4. Lojalumas ir patikimumas;
  5. Sąmoningumas ir principingumas;
  6. Skatinimo neimti, neduoti, pranešti, netoleruoti nesąžiningo elgesio;
  7. Kontrolės arba priežiūros – „Keturių akių“[69].


[69] http://www.youtube.com/watch?v=2purKpLrTR4; 

http://www.vidqt.com/id/2purKpLrTR4?lang=en